Diễn đàn Giáo xứ Bà Tồn
Giáo xứ Bà Tồn - Giáo phận Mỹ Tho
Facebook: https://www.facebook.com/GiaoXuBaTonCool Blue Outer Glow Pointer

Giới tính :
Nữ
:
Posts :
661
:
Thanked :
83
:
Địa chỉ :
HÀ NỘI NGHÌN NĂM ^^
:
avatar
avatar

BỤI ĐẤT
  • Quản lí viên
Giới tính : Nữ
Posts : 661 Thanked : 83 Địa chỉ : HÀ NỘI NGHÌN NĂM ^^
“Lịch Roma đã mừng lễ Ngôi Lời nhập thể với danh hiệu gọi từ xa xưa là “Truyền Tin” của Chúa, nhưng lễ này từ xưa và hiện nay vẫn là lễ mừng Chúa Kitô và Mẹ Ngài: Ngôi lời đã trở thành “Con của Đức Maria” (Mc 6,3) và Maria trở thành Mẹ Chúa Trời”.

“Phụng vụ phong phú của Đông và Tây phương đã mừng lễ Truyền Tin, nhằm nhắc lại tiếng “Xin vâng” cứu rỗi của Ngôi Lời nhập thể, lúc bước vào đời đã nói: “Lạy Thiên Chúa, này con xin đến để thi hành thánh ý Người” (Dt 10,7 và Tv 39,8-9), lễ này cũng kính nhớ giây phút đầu của ơn cứu chuộc với sự kết hợp chặt chẽ, bất khả phân giữa thiên tính và nhân tính trong một Ngôi Lời”.

“Lễ Truyền Tin đối với Đức Maria, một Evà mới, trung thành và vâng phục với lời “Xin vâng” quảng đại (Lc 1,38) do Đức Chúa Thánh Thần. Maria trở thành Mẹ Chúa Trời và là Mẹ của mọi người. Maria cũng là Hòm Bia giao ước và Đền thờ Thiên Chúa bởi Mẹ cưu mang Đấng trung gian duy nhất. Lễ Truyền Tin kính nhớ sự tự do chấp nhận sự hợp tác với kế hoạch cứu rỗi Đức Maria” (Marialis culitus 6b)


Như vậy, biến cố Truyền tin, diễn ra âm thầm giữa Sứ thần Gabriel với Đức Trinh Nữ Maria (x. Lc 1,26-28), đã mang đến cho toàn thể gia đình nhân loại một Tin Vui lớn lao. Nhân loại không còn chìm ngập trong bóng tối sự chết nữa, bởi vì lời hứa cứu độ (x. St 3,15), nay “vào thời sau hết, Thiên Chúa đã nói với ta nơi một người con” (Dt 1,2). Biến cố cứu rỗi này kết hợp bởi hai tiếng “Xin vâng” tự đời đời của Ngôi Con Thiên Chúa, “xin đến để thi hành thánh ý Thiên Chúa” và trong thời gian của Đức Maria sẵn sàng cộng tác “như lời thiên thần truyền” (Lc 1,38).

Đến lượt chúng ta là những kẻ hưởng nhờ hồng ân cứu chuộc chúng ta cũng cần tiếp nối một lời xin vâng để thực sự trở thành thân nhân của Chúa (x. Lc 8,21). Đây là đường nhập thể của sự sống vĩnh cửu nơi mỗi người biết đón nhận Tin vui Cứu Độ.[/color]

Trích trong Theo Vết Chân Người (Chân dung các thánh nhân)Giới tính :
Nữ
:
Posts :
661
:
Thanked :
83
:
Địa chỉ :
HÀ NỘI NGHÌN NĂM ^^
:
avatar
avatar

BỤI ĐẤT
  • Quản lí viên
Giới tính : Nữ
Posts : 661 Thanked : 83 Địa chỉ : HÀ NỘI NGHÌN NĂM ^^
Khấn hứa Xin Vâng

Ngày truyền tin được xem như ngày khấn hứa của Đức Maria, để lãnh nhận sứ vụ Mẹ Thiên Chúa. Trong vai trò của người khấn hứa, bao gồm: phó thác tuỳ thuộc vào Thiên Chúa, đón nhận sứ vụ sẵn sàng để được sai đi, trổ sinh hoa trái. Cả 3 điều này thể hiện một cách tuyệt diệu trong cuộc đời Mẹ Maria.

Tuỳ thuộc vào Thiên Chúa

Tuỳ thuộc trước tiên là một hành động hướng về Thiên Chúa. Những biến cố xảy ra trong cuộc đời đều quy về Thiên Chúa để học biết ý định yêu thương của Người.

Giống như Môsê, đứng trước sứ vụ khó khăn khi gặp vua Pharaon, thuyết phục cho dân được ra đi đã không được đáp lời mà còn chịu thêm những hình phạt nặng hơn. Môsê kêu cầu lên Chúa: “Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pharaô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả!” (Xh 5,22).

Hướng về Thiên Chúa tìm câu trả lời trong hiện tại, dù là một hiện tại bế tắc. Trong trường hợp của cô Xara, cô cưới bảy người chồng mà người nào cũng bị chết trước khi sống đời sống vợ chồng với cô. Đau buồn vì mang tiếng sát phu, chịu nhục mạ đến nỗi nghĩ đến tự tử, nhưng rồi cô còn nhớ đến cha già và chạy đến Chúa: “Giờ đây, mặt con hướng về Chúa, mắt con nhìn lên Ngài. Xin Chúa phán, thì con sẽ được biến khỏi mặt đất và không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch, không hề vương ô uế của đàn ông; con đã không làm ô danh chính mình cũng không làm ô danh cha con trên đất khách lưu đày. Con là con một của cha con, và người đâu có con nào khác để thừa kế; người cũng không có anh em cận thân, không còn ai trong họ hàng, để con phải giữ thân làm vợ người ấy. Con đã mất cả bảy người chồng, vậy con còn sống nữa làm chi? Nếu Chúa không ưng làm cho con chết, thì lạy Chúa, xin đoái nghe con kể lể nỗi nhục nhằn” (Tb 3,12-15).

Cuộc đời của Đức Maria cũng trải qua những câu hỏi lớn trong cuộc đời, thay vì đi tìm những câu trả lời của người đời, Đức Maria đi tìm câu trả lời của Thiên Chúa qua những điều Sách Thánh thuật lại. Cuộc đời con người chúng ta cũng thế, để hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa cũng hãy đi tìm câu trả lời từ Thiên Chúa. Và cũng để thấy rằng cuộc đời phận nhỏ mỗi người được Chúa đoái thương, thêm niềm xác tín: “Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác”. (Is 45,22).

Xin vâng


Xin vâng là một hành vi khấn hứa, không chỉ dừng lại ở một giai đoạn mà là cam kết cả một cuộc đời. Bởi hành vi có tính quyết định hệ trọng cho cả cuộc đời nên đòi hỏi một kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa. Lời khấn hứa tự đáy lòng muốn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, một lời khấn hứa bước sang một cuộc đời khác, đầy tính quả cảm và khiêm nhường, nhận biết chính mình trong phận nhỏ yếu đuối trước những vấn đề lớn lao của Thiên Chúa. Kinh nghiệm chỉ ra trong suốt chiều dài lịch sử, con người chỉ làm được những gì thật bé nhỏ nhưng kết quả lớn lao là do chính Thiên Chúa thực hiện. Bí quyết sống xin vâng của Mẹ Maria là để “ý muốn Thiên Chúa thành sự nơi mình” (x. Lc 1,38).

Con người xin vâng là thực hiện hết khả năng nơi mình có thể, như Mẹ Maria, thiên chức làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, đón nhận hết khả năng của mình là đón nhận người con với hết lòng vâng phục Thánh Ý. Không phải là đứa con của sự ngẫu nhiên mà là người con Thiên Chúa trao cho. Khi người cha mẹ quyết định cưu mang con mình với tâm tình như thế, thì đã là một đáp trả nên thánh ngay trong khung cảnh gia đình. Từ xin vâng quyết định đó, người cha, người mẹ đã bước sang một bước ngoặt khác, không còn sống cho chính mình nữa mà là sống để cho người con được sống và sống dồi dào. Mẹ Maria không làm gì khác hơn với vai trò người Mẹ nhưng Mẹ luôn làm mọi việc bình thường ấy trong lòng vâng phục theo ý Thiên Chúa.

Sinh nhiều hoa trái


Kết quả và thành tựu nơi người con là triều thiên của cha mẹ. Chúa Giêsu là triều thiên của Thánh Giuse và Mẹ Maria trong cuộc đời gương mẫu của Người. Gia đình sẽ thật diễm phúc khi có người con đức độ, hạnh tiến trên đường nhân đức và thu phục nhiều nhân tâm. Hạt sinh một trăm, khởi đi từ một hạt chết đi và ở đất tốt. Cuộc đời Xin vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa luôn là mảnh đất tốt, bởi vì Thánh Ý Thiên Chúa là yêu thương và mang lại hạnh phúc toàn vẹn cho nhân loại. “Con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn nhờ Lời Thiên Chúa” (Mt 4,4). Cha mẹ là người nuôi dưỡng con cái bằng cơm bánh và còn có một lương thực khác cần thiết để nuôi dưỡng cả cha mẹ lẫn con cái, đó là “lương thực của Thầy là thi hành theo ý Cha và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Nơi Mẹ Maria, con người thấy được hoa trái tốt, là hiệu quả của cuộc đời xin vâng. Gian nan thử thách, vui buồn, tất cả là những chất liệu cần thiết của một đời xin vâng và kết quả cho thấy cuộc đời là một cảm tạ: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa” (Lc 1,46).

Kính lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống một đời khấn hứa trong xin vâng, xin cho chúng con là những người trần thế như Mẹ, đang lãnh nhận sứ vụ của Thiên Chúa, cũng biết theo gương Mẹ sống cuộc đời chúng con để trở thành lời cảm tạ: “Linh hồn con ngợi khen Thiên Chúa”. Với hết lòng yêu mến Thiên Chúa và phục vụ anh chị em chúng con, xin dâng Mẹ những dòng suy tư.


Lm. Hoàng Kim ToanXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog